Klientske centrum: Železničiarska 13
Otváracie hodiny:
          pondelok 8-17
          utorok, streda, štvrtok 8-16
          piatok 8-14
02 / 323 638 11

Ing. Stanislav Polák, konateľ
stanislav.polak@avionsprava.sk
0903 719 276 - havarijný dispečing
Michal Gajdula, technik
0948 153 095
michal.gajdula@avionsprava.sk
Jana Košinová, ekonóm objektov
jana.kosinova@avionsprava.sk
Map