Klientske centrum: Železničiarska 13
Otváracie hodiny:
pondelok 8-17
ut-štv 8-16
piatok 8-14
02 / 323 638 11

Ing. Stanislav Polák, konateľ
stanislav.polak@avionsprava.sk
0903 719 276 - havarijný dispečing
Michal Gajdula, technik
0948 153 095
michal.gajdula@avionsprava.sk
Jana Košinová, ekonóm objektov
jana.kosinova@avionsprava.sk
Map