Klientske centrum: Záhradnícka 5
pondelok 8-12 13-17, streda 8-12 13-16
02 / 2071 8885

Ing. Stanislav Polák, konateľ
stanislav.polak@avionsprava.sk
0903 719 276 - havarijný dispečing
Mgr. Ľubica Sklenář, technik - správca
lubica.sklenar@avionsprava.sk
0948 153 095
Jana Košinová, ekonóm objektov
jana.kosinova@avionsprava.sk
Valéria Poláková, ekonóm / klientske centrum
valeria.polakova@avionsprava.sk
Map