Spolu robíme Bratislavu krajšou

AVION SPRÁVA, s.r.o. má jedinečné postavenie medzi správcami bytových domov vďaka špecializácií na komplexné rekonštrukcie a odstraňovanie systémových porúch.
AVION SPRÁVU založil stavebný inžinier Stanislav Polák, ktorý je spoluautorom jedinečného návrhu koncertných sál v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. Viedol výstavbu sídlisk v Devínskej Novej Vsi a na Dlhých Dieloch. Ako predseda spoločenstva vlastníkov zastrešoval komplexnú obnovu kultúrnej pamiatky AVION. Výsledkom kvalitnej obnovy je ocenenie Stavba storočia v kategórií obytné domy.
Dnes je AVION SPRÁVA členom skupiny PFM vďaka čomu sprístupnila klientom viacero nástrojov modernej správy domu ako sú informačný portál a on-line helpdesk.