Unknown image

Moderné služby správy bytových domov

Ako prví na Slovensku sme sprístupnili vlastníkom informačný portál s kompletne zdigitalizovanou dokumentáciu domu, rozbehli sme HELPDESK dostupný prostredníctvom smartfónov, vytvorili sme elektronický register rozhodnutí vlastníkov, elektronickú tvorbu plánu opráv, zaviedli sme konfigurátor cien poplatkov za správu s dvojzložkovou cenotvorbou. Typický poplatok za správu sa pohybuje okolo 8 € mesačne, pri veľkých domoch je nižší 5-6 € a pri malých mestských vilách naopak vyšší cca 20-30€.

Viac informácií na www.spravadomu.info
Unknown image

Komplexné obnovy budov

Prestavby kotolní, renovácie striech, zateplenia obvodových plášťov, výmeny okien, plynoinštalácie a elektroinštalácie, bleskozvodných sústav, ležatých rozvodov, kanalizácie, studenej a teplej úžitkovej vody. Bytový dom AVION, ktorý sme komplexne obnovili získal prestížne ocenenie stavba storočia. Zabezpečujeme hlasovania, stanoviská ku konaniam, stavebné povolenie, podania žiadostí na zabratie verejného priestoru, podporu ŠFRB, dotácie, komerčné úvery, kolaudačné konania. Celková cena služieb obyčajne nepresiahne 2.000€ aj pri komplexných investíciach na bytovom dome. Následne pre zabezpečenie kvalitnej realizácie ponúkame služby stavebného dozoru. Cena sa odvíja od rozsahu investície.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte
Unknown image

Upratovanie spoločných priestorov

Prepracovaný systém upratovania s individuálne nastaviteľným rozsahom upratovania v týždňovom, mesačnom a ročnom cykle. Upratovanie sa využíva aj na monitorovanie stavu spoločných priestorov, zariadení v dome a okolia. Závady sa okamžite evidujú v HELPDESKu a následne sa riešia. Cena upratovania závisí najmä od frekvencie a rozsahu upratovania. Typická cena služby v panelovom dome s jedným schodiskom a zhruba 50 bytmi sa pohybuje od 5€ na byt mesačne.

V prípade záujmu nás kontaktujte
Unknown image

Havarijný dispečing

Havarijný dispečing, ktorý ponúkame slúži na minimalizáciu škôd pri haváriách typu únik plynu a vody, prerušenie dodávky elektrickej energie. Situácie kedy je každá minúta vzácna. Súčasťou tejto služby je prevencia formou osvety, zabezpečenie označenia a funkčnosti hlavných uzáverov a ich sprístupnenie zo spoločných priestorov. Paušálny poplatok za non-stop dispečing je od 0,50€ na byt mesačne.

Kontakt na havarijný dispečing
Unknown image

Prevádzka tepelných zdrojov

Prevádzkujeme domové kotolne, teplené čerpadla a klimatizácie. Držíme pohotovostné rezervy náhradných dielov ako sú elektródy, obehové čerpadlá, poistné ventily aby sme najčastejšie sa vyskytujúce poruchy boli schopní odstraňovať bez vplyvu na komfort. Prevádzku tepelných zdrojov do výkonu 500kW zabezpečuje neplatca DPH na priame náklady, čo prináša vlastníkom úsporu nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Prevádzkujeme cca 50 kotolní a tepelných čerpadiel za mesačnú odmenu od 100€ do 260€.

Ďalšie informácie na www.prevadzkakotolne.sk
Unknown image

Drobná údržba

Ponúkame maľovanie a vysprávky v malom rozsahu, drobné opravy dlažieb a obkladov, zámočnícke práce - opravy, výmeny vložiek a zámkov, nastavovanie pántov a samozatváračov na vchodových bránach, výmeny žiaroviek a menoviek na tablách, opravy drobných porúch na vodovodných potrubiach, čistenie strešných vpustí, montáž schránok, informačných tabúl. Cena pre našich klientov je 18€ na hodinu a 5€ za dopravu. Väčšina prác trvá 2-3 hodiny.

Pre viac informácií volajte dispečing